Contact

Shanghai

Ms. Sinsia XING

+86 21 2020 5553
Fax: +86 21 2020 5688
Email: sinsia.xing@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.

Ms. Chloe QIU

+86 21 2020 5522
Fax: +86 21 2020 5688
Email: chloe.qiu@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.

Ms. Roly RONG

+86 21 2020 5513
Fax: +86 21 2020 5688
Email: roly.rong@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.

Ms. Sherry JIN

+86 021 2020 5640
Fax: +86 021 2020 5688
Email: sherry.jin@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.

Shenzhen

Ms. Nala XIAO

+86 0755 2337 3551
Fax: +86 0755 2337 3564
Email: nala.xiao@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd Shenzhen Branch

Beijing

Mr.Ken XU

+86 010 8591 1001
Fax: +86 010 8466 2519
Email: ken.xu@mm-sh.com
Company: Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd Beijing Branch